Tuesday, March 3, 2009

Chuồn chuồn ớt


Chuồn chuồn ớt-


Chuồn chuồn ớt,trưa hè nóng bức,bắt đem cắn rốn tập bơi.
Chuồn chuồn kim, mắt lim dim,đậu trên cây ngô.
Luống ngô em trồng,luống khoai em trồng,
Đồng em xanh mơn man mơn man.Ngước mắt lên nhìn trời khói bếp bay lên nhà ai.
Từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi
Dầm dập dầm dập
Em mong anh về

Trời chọn em may mắn ,
Trời chọn em xinh ,
Trời chọn em đứng một mình,
Một mình em ra ngõ,một mình em xem.

Xem đàn chuồn chuồn bay
Xem đàn chuồn chuồn lượn, ối à............
Chuồn bay thấp trời mưa,chuồn bay cao trời nắng ,
Chuồn bay vừa.......chuồn bay vừa....đợi anh.....


Hot summer day, a red dragon-butterfly is seized to sting the navel, I'm trying to learn swimming
Another half-closed eyes small dragon- butterfly is stopping at the maize...
The maize beds I dig, the sweet potatoes beds I take care..
Oh my greeny field is waving, waving..


Looking up to the sky, from whose chimney the smoke is?
Each drop of sweat, each drop of rain.. dropping...
Harder and harder
I'm longing for your your return.


God bless me to be lucky
God bless me to be beautiful
God bless me to stay on my own
On my own I rush to the lane, on my own I go to watch..

Watch the dragon-butterfly herd flying over
Watch the dragon-butterfly herd gliding over
Landing down, it turns to rain
Taking off, it turns to shine
and Half-way over.. half-way over... I'm longing for you..